Polityka Prywatności

§1

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera zbiór informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych osób i podmiotów korzystających z witryny (zwanych: „Użytkownikami”), znajdującej się pod adresem https://gadyzbroda.pl (zwanej dalej „Stroną Internetową”) oraz politykę plików cookies.

2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Gadyzbroda.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach Strony Internetowej i ich zachowaniu odbywa się w następujący sposób:

a) poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach elektronicznych zamieszczonych na Stronie Internetowej (tzn. w formularzu kontaktowym oraz poprzez adres e-mail umieszczony na Stronie Internetowej.)

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),

c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

5. Strona Internetowa zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników, dodatkowo Strona Internetowa może gromadzić dane o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka).

6. Na Stronie Internetowej wykorzystywany jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

§2


1. Strona Internetowa zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są plikami tekstowymi zapisywanymi i przechowywanymi w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, laptop, tablet, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

3. Niniejsza Strona Internetowa gadyzbroda.pl wraz z wszystkimi jej podstronami korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:
a) tworzenia statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć, w jaki sposób używany jest serwis oraz pomagają w jego rozwijaniu,
b) optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek.

4. Na Stronie Internetowej wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
a) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

5. Część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów, z którymi współpracujemy:
a) Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
b) Google Ads (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).

6. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej Strony Internetowej www.gadyzbroda.pl i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

7. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.gadyzbroda.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

8. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.gadyzbroda.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

§3


1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Strony Internetowej, o których mowa w § 1 ust. 3, następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez Użytkownika Strony Internetowej do Strony Internetowej za uprzednią jego zgodą, w tym:
a) w celu przesłania oferty,
b) w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika Strony Internetowej,
c) wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa.

2. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Strony Internetowej są również podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, tj. podmioty obsługujące systemy informatyczne.

3. Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie gromadził część lub wszystkie z danych wymienionych niżej:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu kontaktowego,
c) adres e-mail,
d) dane adresowe niezbędne do dokonania wysyłki.

4. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia.

5. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwa.

6. Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych § 3 ust. 1.

7. Administrator kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

8. Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Użytkownikom Strony Internetowej przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 17 kwietnia 2016 r.

10. Użytkownikom Strony Internetowej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących polityki prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://gadyzbroda.pl/kontakt/